Erwachsenen Menü KW19 6.5-12.5.2024

Erwachsenen Menü KW18 29.4-5.5.2024
9. April 2024
EUROSPAR – SPEISEPLAN KW19 6.5.-11.5.2024
29. April 2024