Erwachsenen Menü KW16 15.4-21.4.2024

Erwachsenen Menü KW15 8.4-15.4.2024
18. März 2024
EUROSPAR – SPEISEPLAN KW16 15.4.-20.4.2024
8. April 2024