Erwachsenen Menü KW20 15.5-21.5.2023

Erwachsenen Menü KW19 8.5-14.5.2023
17. April 2023
EUROSPAR – SPEISEPLAN KW20 15.5.-20.5.2023
11. Mai 2023