Erwachsenen Menü KW17 26.4.-2.5.2021

Erwachsenen Menü KW16 19.4.-25.4.2021
15. April 2021
EUROSPAR – SPEISEPLAN KW16 19.4.-24.4.2021
15. April 2021